EHITUSTELLIJAID ABISTAV JA NENDE HUVE KAITSEV KONSULTATSIOONIBÜROO
Osutame kõrgel tasemel ehitusprojekti juhtimise ja omanikujärelevalve teenuseid
Rohkem teenuseid

Conviso OÜ 

on ehitustellijat tehnilistes ja projektijuhtimise küsimustes toetav ning tema huve kaitsev konsultatsioonibüroo.

Osutame kõrgel tasemel ehituse arendusprojekti kui terviku või selle teatud osade juhtimise ja ehitamise omanikujärelevalve teenuseid.

Meie klientideks võivad olla kõik, kellel on vajadus täita ehituse tellija ülesandeid ning oma organisatsioonis ei piisa selleks ressurssi või kompetentsi.

Oleme ehitustellijale partneriks ehitusprojekti läbiviimisel, olles sõltumatud projekteerijatest, ehitustööde teostajatest ja materjalitarnijatest, tagades ehitusprojekti kõikides faasides tellija huvide esindamise ning üldtunnustatud professionaalsete reeglite järgimise.

Juhindume oma töös ja tegemistes insenerieetikast, olles oma insenerikutse taotlemise kaudu heaks kiitnud “Inseneride kutse-eetika ja käitumiskoodeksi”.

Omame pikaajalist kogemust suurobjektide ehitusprotsesside juhtimisel.